29. Primorski slovenistični dnevi – TRŽAŠKI CANKAR IN NAŠE BRANJE

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm v  sodelovanju s Slavističnim društvom Koper in  Slavističnim društvom Nova Gorica bo priredilo 13. in 14. decembra 2018 ob stoti obletnici smrti Ivana Cankarja 29. Primorske slovenistične dneve na temo

TRŽAŠKI CANKAR IN NAŠE BRANJE

v dvorani Zadružne kraške banke na Opčinah (Ul. Ricreatorio 2) 

Letošnje kulturno, strokovno in znanstveno srečanje, ki ga izmenično organizirajo slovenisti celotnega primorskega prostora, se bo začelo v četrtek, 13. decembra ob 9.15 , popoldne pa ob 15.30. Naslednjega dne, to je 14. decembra, bo simpozij potekal samo dopoldne, s pričetkom ob 9.30.

64874404_6-napoved-predavanja
Napoved predavanja Očiščenje in pomlajenje v ljubljanskem dnevniku Naprej (foto NUK)

Predavanja so primerna za dijake in profesorje višjih srednjih šol ter za univerzitetne študente vseh humanističnih smeri, sodijo pa tudi v okvir strokovnega izobraževanja šolnikov.

Sledi celoten program:

ČETRTEK 13. 12. 2018

DOPOLDANSKI DEL

9.15 – 9.30   POZDRAVNE BESEDE

Marija Pirjevec, predsednica Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm
Vojko Volk, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu
Sergij Pahor, predsednik Društva Slovenskih izobražencev
Poljanka Dolhar, predsednica Slovenskega kluba

marija pirjevec
Predsednica SD Trst – Gorica – Videm Marija Pirjevec

_________________________________________________________
9.30 – 11.00   Vodi:  Neva Zaghet

Marija Pirjevec: Cankar in kulturna emancipacija  Slovencev  – Uvod v razpravo
Ivan Verč: Cankar in vpašanje kulture
Miran Košuta: Ivan Cankar in Fulvio Tomizza
Denis Poniž: Romantičnost Cankarjevih Romantičnih duš
Vesna Mikolič: Ivan Cankar in ključne besede slovenske kulture
Zoran Božič:  Sodobnost Cankarjevih pogledov na slovenstvo, družbene odnose in družbeni razvoj ter na vzgojo

ODMOR 

11.30 – 13.30   Vodi: Olga Lupinc

Vlasta Polojaz: Psihoanalitičarka in skodelica kave
Marij Čuk : Jezik med resnico in lažjo
Vilma Purič: Reprezentacija prostora v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice
Marija Kostnapfel: Na meji tujega sveta
Bogomila Kravos: Hlapci v tržaškem slovenskem gledališču
Karin Marc Bratina: Frazeologija v Cankarjevi kratki prozi

KOSILO
________________________________________________________

POPOLDANSKI DEL

15.30 – 17.00  Vodi: Loredana Umek

Maja  Lapornik Pelikan: Pohujšanje za današnjo rabo: . ali?
Magdalena Svetina Terčon: Ivan Cankar skozi pogled Srečka Kosovela
Jasna Čebron: Ironija in melanholija v Cankarjevi pripovedi Gospa Judit
Darja Betocchi:  Pro domo sua: zakaj ni odveč četrti italijanski prevod Hlapca Jerneja
Adrijan Pahor: Ob stoletnici Cankarjevega predavanja Očiščenje in pomlajenje

GLASBENI NASTOP

kitaristka Lejla Juretič – Glasbena matica, razred Marka Ferija

Branje odlomka iz Cankarjevega predavanja Očiščenje in pomlajenje bere: Romeo Grebenšek

Grebensek
Igralec Romeo Grebenšek

___________________________________________________________

PETEK 14. 12. 2018

9.30 – 11.30  Vodi: Olga Lupinc

Manica Maver: Radijska uprizorljivost Cankarjevih dram: analiza primerov iz arhiva Radia Trst A
Marta Ivašič:  Moč trenutka: Power point o Cankarjevem delavskem Trstu
Vita Žerjal Pavlin:  Pripovedne značilnosti Cankarjevega  lirskega  pesništva v obeh izdajah Erotike
Vladka Tucovič: Narava v Cankarjevih črticah Moj prvi pogled na morje in Istrski osel
Majda Artač: Pripovedna os Bled­­-Trst v Cankarjevi noveli Mira
Milena Mileva Blažič: Cankar v slikanicah in stripih

11.30–12.00

RAZPRAVA

%d bloggers like this: